Tlačivá na poukázanie 2% z dane za rok 2023

Tlačivá na poukázanie dane za rok 2023 futbalovému týmu FK Dynamo Trnovec nad Váhom.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

Vážení fanúšikovia, rodičia, kamaráti futbalového klubu FK DYNAMO Trnovec nad Váhom,

V mene futbalového klubu Dynamo Trnovec nad Váhom by sme Vás radi požiadali o darovanie 2% z daní v prospech klubu.

Darovanie Vás nestojí nič, je potrebné iba vyplniť tlačivo a postupovať podľa nasledujúcich krokov.

Kroky potrebné na úspešne darovanie 2%:

 1. Pri vypĺňaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, ktorú Vám pošle váš zamestnávateľ prosím označte krížikom políčko Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane …… (viď. nasledujúci obrázok, je to na konci žiadosti).
 2. Následne Vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie a spolu s ním dostanete aj potvrdenie o zaplatení dane o ktoré ste požiadali v predchádzajúcom kroku.
 3. Vyplníte predvyplnený formulár na darovanie.
 4. Vyplnený formulár spolu s potvrdením o zaplatení dane odnesiete osobne alebo pošlete poštou na Váš daňový úrad. (vieme zabezpečiť doručenie na daňový úrad)

Rovnakým spôsobom môžu firmy darovať 1% z daní, v prípade ak viete sprostredkovať takúto možnosť, prosím kontaktujte nás.

Online možnosť vypísať formuláre na stránke finančnej správy:

Súbor / linka na vyplnenie
Vyhlásenie: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html
Potvrdenie: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.502.html

Súbory na stiahnutie do Vašho počítača:

Files:
 • Vyhlásenie o poukázaní dane 2023
 • Date pondelok, 22. January 2024, 09:59
 • File Size 95.23 KB
 • Download

 • Potvrdenie o dani z príjmu 2023
 • Date pondelok, 22. January 2024, 10:00
 • File Size 35.78 KB
 • Download