Miniturnaj 2020

Radi by sme Vám oznámili, že dňa 4.7.2020 od 9.00 hod. sa uskutoční XXV. ročník mini-futbalového turnaju o pohár starostu obce Trnovec nad Váhom. V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa ako mužstvo, vyplňte prosím prihlasovací formulár.

Organizátormi turnaja sú Futbalový klub FK Dynamo Trnovec nad Váhom, Obec Trnovec nad Váhom a komisia športu obce.


 

Názov tímu:
Kapitán mužstva:*
Hráči (zoznam hráčov vpíšte pod seba:*
E-mailový kontakt:*
Telefonický kontakt:*
Prosím prepíšte text z obrázku:


Po úspešnom odoslaní formulára bude na Váš e-mail zaslaný potvrdzujúci mail.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie: Vladimír Klincko, klincko@fkdynamo.sk.

V prípade, ak máte ťažkosti s vyplnením formulára, prihlášku si môžete vytlačiť tu. Prosím vyplňte ju a je možné ju odovzdať p. Klinckovi aj osobne po predchádzajúcej dohode.-

Odoslaním formulára zároveň dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu - e-mail, telefónne číslo na účely organizácie turnaja.


Prílohy

Files:
  • Propozície minifutbaloveho turnaja
  • Date streda, 24. June 2020, 08:22
  • File Size 1.37 MB
  • Download

Leták