MM Šped

Spoločnosť MM Šped sa zaoberá vnútroštátnou a medzinárodnou prepravou tovaru. Niekoľko krát v rámci sponzorského daru venovala nášmu klubu dresy a iné športové vybavenie pre všetky naše tímy, za čo Vám patrí veľká vďaka.