Toras - predaj krmív

Predajom krmív a kŕmnych zmesí sa zaoberá spoločnosť TORAS. Za krásne sady nových dresov pre všetky naše mužstvá veľmi pekne ďakujeme.

Ewia

Spoločnosť ewia vznikla s cieľom naplnenia ambície o prechode z lineárnej na cirkulárnu ekonomiku. Našou víziou je spoločnosť bez odpadov. Takmer všetok odpad, ktorý dnes končí na skládke, totiž možno racionálne využiť a vytvoriť z neho nový materiálový alebo energetický zdroj. Odpad v podstate neexistuje.

Viac informácií https://www.ewia.sk/

Trnovec nad Váhom

Našim hlavným partnerom a zároveň sponzorom je obec Trnovec nad Váhom, ktorej týmto ďakujeme za férovú podporu a priazeň. Veľmi si ceníme, že obec podporuje chod nášho klubu a to bez ohľadu na to, či sa aktuálne darí viac alebo menej. Je predsa prirodzené, že nie vždy sa bude klubu dariť. Aktuálne aj vďaka dobrej spolupráci s obcou klub funguje stabilne a my všetci urobíme všetko pre to, aby sa vynaložené prostriedky už čoskoro premietli do lepšieho a efektívnejšieho fungovania klubu, ako aj k väčšej samostatnosti.

Ing. Juraj Mažgut - Farm Profi

Spoločnosť Ing. Juraj Mažgut - Farm Profi sa zaoberá výrobou diskov, špeciálnych kolies a dvojmontáží. Okrem toho dodáva pneumatiky a duše pre poľnohospodárske, stavebné a lesnícke zariadenia. Prispela sponzorským darom, ktorý pomôže prevádzke nášho klubu.
Ďakujeme!

 

MM Šped

Spoločnosť MM Šped sa zaoberá vnútroštátnou a medzinárodnou prepravou tovaru. Niekoľko krát v rámci sponzorského daru venovala nášmu klubu dresy a iné športové vybavenie pre všetky naše tímy, za čo Vám patrí veľká vďaka.

Ďalšie články...

  1. Pravda.sk
  2. Dawas